Betöltés
Baromfitechnológia Állathigiénia Kártevőirtás Hírek
Rólunk
HATAGRO Munkatársak Kapcsolat English version
 • 2021 Okt. 26
  16:21

  Az intelligens fűtési stratégia pénzt takarít meg és védi az éghajlatot.

  A szén-dioxid (CO2) a légkör természetes összetevője és alapja a Földön, bolygónk minden biológiai életének. Ugyanakkor nagy mennyiségű CO2-t bocsát ki többek között a fa, szén, olaj vagy gáz elégetése.

   

  Keletkezik szén-dioxid mind az állatok természetes anyagcseréje során, valamint az istállók fűtése közben. Jól szigetelt istállók, a megfelelő szellőzési koncepció és a modern fűtési technológia csökkenti a CO2 kibocsátást az istálló levegőjében és csökkenti annak a környezetbe történő kibocsátását is.

   

   

   Jogi keretfeltételek a brojlercsirke tartásban 

   

  Az állatjóléti rendelet (Tierschutz-Nutztierverordnung) szabályozza, hogy mennyi CO2-t tartalmazhat az istálló levegője. A CO2 gázkoncentráció határértékét a levegőben 3000 ppm/ m3 értékben határozza meg (1 - lásd a szöveg végén). Ha ezt értéket jelentősen túllépik, az állatok nehezebben lélegeznek és légzésük felgyorsul. Így szennyező gázok, por és potenciális kórokozók nagyobb mennyiségben kerülnek belélegezésre.

   

  Ez növeli a betegségek kockázatát, miközben a takarmányfelvétel romlik, és az állatok "lomhává" válnak. Az optimális termelési eredmények érdekében az istálló levegő CO2-tartalmának a lehető legalacsonyabbnak kell lennie.

   

  Németországban a "DIN18910" szabvány a legfontosabb tervezési alap a fűtési és szellőztetési rendszerek méretezéséhez. Ez leírja, mennyi CO2-t lélegeznek ki az állatok (baromfi, sertés, szarvasmarha, ló) óránként. Ezenkívül figyelembe veszi a kibocsátási tényezőket a fosszilis tüzelőanyagok, például földgáz vagy propán elégetése tekintetében.

   

  A téli minimális levegőmennyiség meghatározásához a "szén-dioxid mérleg" módszerét alkalmazzák. Az istállóban lévő összes COkibocsátót összesítik és kiszámolják. Ez azt jelenti: Minél több CO2 keletkezik az istállóban, annál gyakrabban kell szellőztetni, és annál nagyobb a keletkező hőveszteség és ezáltal a fűtési költségek is. Egy másik a levegő minőségének fontos mutatója a páratartalom. Ez szoros összefüggésben van az istálló levegőjének CO2-koncentrációjával.

   

   

   Fűtőkészülékek 

   

  A közvetlen égésű fűtőberendezéseknél az elégetett gáz hőenergiája a forró füstgázokkal együtt kerül az istállóba. A propán tüzelőanyag esetében ez például 150 g/óra vízgőz és 230 g/h CO2, kW hőteljesítményenként. Bár a készülékek 100 %-os hatásfokkal rendelkeznek, de a kipufogógázok miatt az istállóban többet kell szellőztetni, mert különben a 3000 ppm-es határértéket gyorsan túllépjük.

   

  1. kép: közvetlen égésű gáz hőlégfúvó

   

  A közvetett égésű fűtőberendezéseknél az égéstermékek a kéményen keresztül távoznak a szabadba. Nem jutnak káros gázok az istállóba, ami jelentősen csökkenti a minimális légmennyiség igény értékét. A fűtőberendezések közvetett égésűvé történő átalakítása a gyakorlatban a fűtési költségek mintegy 20%-os megtakarításával jár. Ugyanez vonatkozik a melegvíz-fűtési rendszerekre is.

   

  2.kép: indirekt égésű gázfűtő készülék

   

   

   Szellőzési rendszer 

   

  A CO2 nehezebb a levegőnél és az istálló padozatán halmozódik fel. Nagy koncentrációban a CO2 képes kiszorítani az oxigént, ezért azt egy megfelelő szellőzőrendszerrel kell elvezetni. A mi földrajzi szélességünkön az oldal szellőzés a legkényelmesebb szellőzési rendszer a brojlerhízlalásban: A friss levegő egyszerre és egyenletesen áramlik az istálló teljes hosszában, miközben a légáramlat az istálló minél nagyobb részét ki kell hogy töltse. Ezáltal válik lehetővé az állatok által termelt párának, valamint a szén-dioxidnak a szellőzésen keresztül történő elvezetése.

   

  3.kép: oldalszellőzési rendszer, oldal légbeejtőkkel és tetőkürtőkkel

   

  Annak érdekében, hogy a szellőzési értéket optimálisan az állatok igényeihez lehessen igazítani, manapság a legmodernebb klímakomputereket használjuk. Ezek szabályozzák a hőmérséklet, páratartalom, valamint a levegő CO2- és NH3-szintjének függvényében az istálló légszükségletét. Ehhez különböző szenzorok állnak rendelkezésre; melyek felelősek az istálló levegőjében történő változások méréséért és ellenőrzéséért: A szenzorok alapját képezik a számítógépes klímavezérlésnek.

   

  4.kép: a CO2 szenzor a tartástérbe kerül elhelyezésre


   

   A CO2-növekedés, mint a klímaváltozás kiváltója 

   

  Az üvegházhatás növekedése miatt, amelyet a légkörbe jutó túl sok szén-dioxid okoz, a német kormány tavaly májusban úgy döntött, hogy megadóztatja a fosszilis tüzelőanyag kibocsátókat. Ennek kezdete 2021 januárja volt.

  Azóta a fosszilis tüzelőanyagok szállítóit a fűtési ágazatban, valamint a gáz- vagy villamosenergia-szolgáltatókat hivatalosan egy tanúsítvány által adóztatják meg. A CO2-adót áthárítják a kereskedelmi vagy magán végfelhasználókra. Ez a villamosenergia- és gázdíjakon keresztül történik. A szén-dioxid kibocsátás tonnánkénti ára a jelenlegi 25 EUR/tonnáról fokozatosan 55 EUR/tonnára emelkedik 2025-re. Az adóztatás várhatóan tovább emelkedik a következő években.

   

  Év

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  CO2 adókivetés, €/t

   

  25

   

  30

   

  35

   

  45

   

  55

   

  60*

  Többletköltség Ct/kWh (földgáz)

   

  0,54

   

  0,65

   

  0,76

   

  0,97

   

  1,19

   

   

  1,3

  1. táblázat: CO2-adó kibocsátott tonnánként Németországban | *még nem véglegesített

   

  Egy 42 000 állatot tartó, közvetlen tüzelésű fűtési rendszert használó gazdálkodó esetében, aki nagy hangsúlyt fektet nyírkos és hideg napokon is a száraz alomra, annak a következő hatásai lehetnek:

   

  Energia fajta

  Földgáz

  Fogyasztás*, kWh

  625 000 

  Évenkénti fűtési költség CO2 adó nélkül, €

  25 800

  5 év összesített fűtési költsége, €

  129 000

  Évenkénti** CO2 kibocsátás, t

  126

  2021. évi CO2 adó (25 €/t), €

  3 150

  2025. évi CO2 adó (55 €/t), €

  6 930

  2021-2025 között összeadott CO2 adó, €

  24 000

  2. táblázat: A szén-dioxid-adóztatásból eredő többletköltségek | *feltételezve a földgáz energiaára: 4,1ct/kWh | ** 1 kWh földgáz 0,202 kg CO2-t bocsát ki

   

  A 2. táblázat azt mutatja, hogy jelentős adóteherrel kell számolni.

   

  A CO2-kibocsátást csökkentő technológiák már jó ideje ismertek és néhány éven belül megtérülnek. Elsősorban ide tartoznak a biogázüzemekből hulladékhőként felhasznált melegvíz-fűtési rendszerek mellett, a hőcserélők.

   

   

   A megtakarítási lehetőségek kiaknázása 

   

  Mint már említettük, az indirekt égésű gázfűtőkészülékek, ill. a melegvizes fűtőkészülékek jelentik az első lépést a fűtési költségek és ezáltal a CO2 kibocsátás csökkentésében. Az alacsonyabb szellőzési igény révén - különösen a minimális szellőztetést - a baromfitenyésztők a fűtési költségeik mintegy 20 %-át takarítják meg. Ez évi 5200 € nettó megtakarítást eredményez. Az öt év alatt összeadódó CO2 adó 6 000 euróval csökken.

   

  A fűtési költségek megtakarításának legnagyobb lehetőségét jelenleg a hőcserélők kínálják, amelyek működési elve az istállóból elszívott levegő hőenergiájának visszanyerésén alapszik.

  Ilyen például a Big Dutchman Earny 2 hőcserélő, amely a keresztáramlás elve alapján működik: A meleg istálló levegő és a hideg friss levegő egyszerre halad át egy hőcserélő elemen - de anélkül, hogy érintkeznének egymással. Integrált szűrőegység biztosítja, hogy csak tiszta elszívott levegő kerüljön a hőcserélőbe.

   

  Eredmény: Az Earny a por akár 99%-át is leválasztja. Az előmelegített friss levegő körkörösen, több keringtető ventilátorral támogatva áramlik az egész istállóban.

   

  Németországban 2015-ben egy nyolc turnuson keresztül végzett hosszú távú gyakorlati kísérlet 44%-os megtakarítást mutatott ki: Két azonos, indirekt fűtéssel működő baromfi istállót hasonlítottak össze egymással; az egyiket hőcserélő nélkül üzemeltették, a másikat Earny-vel szerelték fel - és ez 20.500 m³-rel kevesebb gázt fogyasztott. A kísérlet leírása a Big Dutchman honlapján olvasható: "A jó istálló klíma a brojler hízlalásban kifizetődő" (DGS Magazin 49/2015).

   

  A feljavított istálló klíma és a csökkentett ammónia-, szag- és porkibocsátás mellett, hőcserélő modelltől függően ez akár 60%-os fűtési költségcsökkenést ia eredményez. A megtérülési idő körülbelül négy év; azok, akik a BMEL támogatásban részesülnek az "Energiahatékonyság előmozdítása a mezőgazdaságban", sokkal gyorsabban elérik megtakarítási céljukat.

   

  5.kép: Earny 2 hőcserélő DLG-tanúsítvánnyal
   

  6. ábra: A levegő eloszlása az istállóban hőcserélő alkalmazása esetén

   

  A 3. táblázat szemlélteti a nagy potenciált: Ha egy istállót indirekt fűtésre alakítanak át és utólagosan felszerelnek egy hőcserélőt, a gazdálkodók 84.500 €-t takaríthatnak meg a teljes költségből.

  Ezen túlmenően, jelentősen hozzájárul az éghajlatvédelemhez, mivel évente 70 tonnával kevesebb CO2-t bocsát ki a környezetbe.

   

   

  Direkt fűtés hőcserélő nélkül

  Indirekt fűtés hőcserélő nélkül

  Direkt fűtés hőcserélővel

  Indirekt fűtés hőcserélővel

  Energiaszükséglet/év

  625 000 kWh

  500 000 kWh

  350 000 kWh

  280 000 kWh

  Fűtési költség/ év*

  25 800 €

  20 600 €

  14 400 €

  11 600 €

  Kibocsátott CO2 mennyiség/év**

  126 t

  101 t

  70 t

  56 t

  2021. évi CO2 adó (25 €/t)

  3 150 €

  2 525 €

  1 750 €

  1 400 €

  2025. évi CO2 adó (55 €/t)

  6 930 €

  5 555 €

  3 850 €

  3 080 €

  5 év összesített fűtési költsége

  129 000 €

  103 000 €

  72 000 €

  58 000 €

  5 év CO2 összesített** adója

  24 000 €

  19 000 €

  13 000 €

  10 500 €

  Összköltség 5 évre vetítve***

  153 000 €

  122 000 €

  85 000 €

  68 500 €

  3. táblázat: Fűtési költségek összehasonlítása indirekt fűtés és hőcserélő alkalmazása esetén egy 42.000-es állományú, német brojler csirke nevelő esetében.

   

  * feltételezett földgáz energiaár: 4,1 ct/kWh | ** 1 kWh földgáz 0,202 kg CO2 kibocsátás | *** kerekítve

   

   

   KÖVETKEZTETÉS 

   

  Az energiatakarékos technológiákba történő beruházásnak rögtön négyszeres pozitív hatása van:

  ► egészségesebb állatok és jobb hízlalási eredmények a feljavított istálló klíma révén,

   a CO2 -kibocsátás csökkentése a fűtési energia megtakarításával,

   egyértelműen alacsonyabb fűtési költségek a fűtési rendszer korszerűsítése révén és a hőcserélő használatával, valamint

  ► hozzájárulás a klímavédelemhez.

  (1 )ppm: milliomodrész. 1000 ppm CO2 megfelel 1 térfogat per milliliter (vol.-%) vagy 0,1 térfogatszázalék (vol.-%) vagy 1,83 g CO2 köbméterenként (1013 mbar és 20°C mellett).

   

   

   

   

  Forrás:

  Axel Schulz és Janett Peschel, Big Dutchman International GmbH

  DGS 26/2021

   

Győr

HAT-AGRO Csoport
9027 Győr, Tibormajori út 1.
Tel:
+36 96 525 023
E-mail:
info@hatagro.hu

Budapest

HAT-AGRO Csoport
1036 Budapest, Lajos u. 80. fsz. 27.
Tel:
+36 1 426 7947
E-mail:
info@hatagro.hu